27 Eylül 2009 Pazar

ÜNİTE: 2 - 6.Sınıf - YERYÜZÜNDE YAŞAM - Test -3

1. İlk Çağda Anadolu’da yaşayan İyonlarda;

Hipokrat’ın ciddi tıbbi çalışmalar yapması

Tales’in ilk defa Güneş tutulmasını önceden hesaplaması

Pisagor’un Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Şehir devletleri halinde yaşadıklarının

B) Bilimde ileri bir seviyeye ulaştıklarının

C) Diğer uygarlıklardan etkilendiklerinin

D) Ticareti alanında geliştirdiklerinin

2. Tanrılarına hesap vermek için her yıl yaptıklarını yazıya aktaran böylece tarih yazıcılığının başlamasını sağlayan uygarlık aşağıdakilerden hangidir?

A) Urartular

B) Lidyalılar

C) İyonlar

D) Hititler

3. İlk Çağda Anadolu’da kurulan pek çok devlette, ölüler için yapılan mezarların oda biçiminde yapılmış olduğu ve içine çeşitli eşyaların konulduğu görülmüştür.

İlk Çağda Anadolu’da kurulan birçok devlette öyle bir uygulamanın yapılmasının esas sebebi aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Ölümden sonraki hayata inandıklarının

B) Çok tanrılı bir inanca sahip olduklarının

C) Mimarlıkta ileriye gittiklerinin

D) Ölülere saygı duyduklarının

4. Anadolu’da tarih araştırmacılarının yaptığı kazılar sonucu, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının surlarla çevrili olduğu görülmüştür.

Bu durumun, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir?

A) Şehri daha güzel hale getirme

B) İnsanlar arasındaki kavgaları önleme

C) Şehri dış saldırılardan koruma

D) Toplumsal kalkınmayı sağlama

5. Anadolu’da yaşamış olan Hititlerde;

- Krallar tarafından yönetilmişlerdir.

- Devlet işlerinde kraliçe de söz sahibiydi.

- Ülke bugünkü il ve ilçelere benzeyen yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerde Hititlerin hangi alana ait özellikleri anlatılmaktadır?

A) Tarım

B) Yönetim

C) Ticaret

D) Ordu

6. İlk Çağda Anadolu’da yaşamış toplulukların farklı ekonomik faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigler ve tarım ve hayvancılıkta, deniz kıyısında kurulan İyonlar denizcilikte, yeraltı kaynakları bakımından zengin bir yerde kurulan Urartular madencilikle ve taş işçiliğiyle uğraşmışlardır.

Yukarıda verilen bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarını en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangidir?

A) Kültürel farklılıklarının

B) Nüfus yapıları

C) Yönetim şekillerinin

D) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin

7. Tarihte bilinen ilk anlaşma Hititlerle Mısırlılar arasında yapılmış olan Kadeş antlaşmadır. Kadeş Antlaşması ile ilgili metinde; Hitit Kralı III: Hattuşili’nin mührünün yanında Kraliçe Pudahepa’nın mührü de yer almıştır.

Yukarıda verilen bilgilere dayanılarak aşağıdakilerden hangisi söylemez?

A) Kadeş antlaşması tarihi ilk antlaşmasıdır.

B) Kadeş Antlaşması Hititlerle Mısırlılar arasında yapılmıştır.

C) Anlaşma ticari bir antlaşmadır.

D) Antlaşması İki ülke hükümdarı da imzalamıştır.

8. İklim tipleri insanların yaşamlarında pek çok şeyi doğrudan etkiler. Bunlardan biri de yaptıkları binalarda kullandıkları malzemelerin cinsidir.

Yukarıda verilen bilgiye göre kutup ikliminin görüldüğü bir bölgede insanlar evlerini en kolay aşağıdaki malzemelerden hangisiyle yapar?

A) Buz kalıpları

B) Toprak

C) Tahta

D) Taş

9. Ülkemizde tarihin her döneminde pek çok uygarlık yaşamıştır. Bu uygarlıklardan günümüze pek çok tarihi eser kalmıştır.

Sahip olduğumuz bu tarihi eserleri nasıl en iyi şekilde değerlendirebiliriz?

A) Yıkıp yerlerine büyük ve güzel şehirler kurarak

B) Küçük ve değerli olanları satarak ülkemize para kazandırarak

C) İnsanlarımızın bunları istedikleri gibi kullanmalarına izin vererek

D) Koruyup bakımlarını yapıp tüm dünya turizmine açarak

10. Hititlerde kadınların büyük önemi vardı. Öyle ki devlet işlerinde kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi.

Hititlerde çok değer verilen bu kraliçelere ne ad verilirdi?

A) Hattuşaş

B) Pankuş

C) Tavananna

D) Anal

11. Günümüzde ülkemizde en fazla turist çeken yerlerden biride Efes, Foça ve Milet çevresidir.

Önemli tarihi yapıların ve kalıntıların bulunduğu şehirleri aşağıdaki uygarlıklardan hangisi kurmuştur?

A) Frigler

B) İyonlar

C) Urartular

D) Hititler

12. Aşağıda Anadolu’da kurulan uygarlıklarla ilgi bazı bilgiler verilmiştir.

- Hititlerde asillerden oluşan Pankuş adı verilen bir meclis vardı.

- Friglerin efsanevi kralı Midas’tır.

- Urartuların başkenti Sard’dır.

- Lidyalılar Tarihi kral yolunun açılmasını sağlamışlardır.

Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylenmesi doğru olur?

A) Bir tanesi yanlıştır.

B) Hepsi doğrudur.

C) Hepsi yanlıştır

D) Sadece iki tanesi doğrudur.

13. Parayı bulan Lidyalılar zengin bir devlet kurmuşlar ve ordularını paralı askerlerden oluşturmuşlardır.

Lidyalıların ordularını paralı askerlerden kurmaları aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Güçlü bir odu kurmasına sebep olmuştur.

B) Halkın çoğunun paralı asker olmasına sebep olmuştur.

C) Devletin parasının tükenmesine sebep olmuştur.

D) Devletin kısa sürede yıkılmasına sebep olmuştur.

14. Dünya üzerindeki orman alanları, insanların bilinçsiz ve duyarsız davranması sebebiyle hızla tükenmektedir.

Aşağıdakilerden hangi dünya üzerine ormanların yok olmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

A) Doğal afetler

B) Su döngüsünü bozulması

C) Hayvan türlerinin çoğalması

D) Çölleşme

15. Yaşadıkları yerleri göz önünde bulundursak aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin deniz ticaretinde daha gelişmiş odlunu söylememiz doğru olur?

A) Urartular

B) İyonlar

C) Hititler

D) Frigler

16. Yapılan araştırmalarda Urartulardan kalma baraj kalıntıları ve sulama kanalları bulunmuştur.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak Urartuların aşağıdaki alanların hangisinde ileri gittiğini söylememiz doğru olur?

A) Tarım

B) Hukuk

C) Yönetim

D) Sanat

17. Fibula adı verilen çengelli iğneleri ilk defa bulan uygarlık aşağıdakilerden hangidir?

A) Lidyalılar

B) Urartular

C) Hititler

D) Frigler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.