14 Eylül 2009 Pazartesi

Ünite:1 - 7.Sınıf-İletişim ve İnsan İlişkileri Test-1

1- I-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak dinlemek
II-İletişim kurmaya çalıştığımız kişinin konuşmasını dinler gibi görünmek
III-Kendimize ait düşüncelerimizi karşımızdakine kabul ettirmeye çalışmak
Yukarıdaki davranışlardan hangileri etkili bir iletişim için gereklidir?
A)Yalnız I B)Yalnız II

C)I ve III D)II ve III

2-Aşağıdakilerden hangisi, basın (gazeteler) ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının ortak özelliklerinden biridir?
A)İnsan yaşamını güçleştirmesi
B)Zaman kaybına yol açması
C)İnsan İlişkilerini olumsuz yönde etkilemesi
D)Çok sayıda insana aynı haberi aynı an da ulaştırması

3-Kitle iletişim araçları, insanlara bir takım haberleri aynı an da ulaştırarak bilgi sahibi olmasını ve olaylar karşısında kendini hazır hissetmesini sağlar. Ki bu da toplumda kamuoyunun oluşmasına olumlu yönde etki eder.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?
A)Televizyon B)İnter-Net
C)Gazete D)Mektup

4-Başkaları ile etkili iletişim kurmak için aşağıdaki becerilerden hangisine sahip olmaya gerek yoktur?
A)Etkili konuşmaya
B)Karşısındakini dikkatli bir şekilde dinlemeye
C)Birisi ile konuşurken konuşulanları not etmeye
D)Yüz ifadeleri ve mimikleriyle konuşmasını desteklemeye

5-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?
A)Melik’in sabahları arkadaşlarına “GÜNAYDIN” demesi
B)Zeynep’in okulda çalışan görevlilere KOLAY GELSİN” demesi
C)Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serpil’in dersini öğrencilerle karşılıklı işlemesi
D)Berke’nin babası olan Erdoğan Bey’in çocuğunun yaptığı yanlış davranışı anında cezalandırması

6- I-Selam Vermek
II-Soru Sormak
III-Öfkelenmek
IV-Dinlemek
Yukarıda verilen davranışlardan hangileri iletişimsizliğe neden olur?
A)Yalnız I B)Yalnız III
C)I ve II D)II ve III

7-Aşağıdakilerden hangisi, basın ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının yanlış kullanılmasına bir örnektir ?
A)Spor karşılaşmaları ile ilgili haberler vermek
B)Bazı kurum ve kuruluşlara ait reklâmları yayınlamak
C)Toplumun eğitim seviyesini yükseltici yayınlar yapmak
D)Kişilerin özel hayatı ile ilgili izinsiz haberler yapmak


8-Toplumda haberlerin anında öğrenilmesini sağlayan ve görsel bir kitle iletişim aracı olan Televizyon Kanalları’nın topluma karşı görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Doğru ve güvenilir haberler verme
B)Türkçe ’nin doğru kullanılmasına katkı sağlama
C)Toplumda din, dil ve ırk ayrımına yol açan yayınlar yapma
D)Toplumun eğitim ve kültür seviyesini yükseltmeye çalışma

9-Ülkemizde Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları’nın denetlenmesini sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
A)TRT B)RTÜK C)PTT D)AA

10-Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürmüştür?
A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama

11-Pakistan Depremi’nden iki gün sonrası idi. İş arkadaşlarım, depremde zarar görenlere destek amaçlı olarak banka hesap numaralarına para yatırıyorlardı. Ben ise göndermedim. Bizim ülkemizde de çok muhtaç insan var diyordum kendi kendime… Televizyon izleme alışkanlığım olmadığı için depremin yarattığı o yürek parçalayıcı olayın ciddiyetini anlayamamıştım. O akşam ana haber bülteninde deprem sonrası yaşanan görüntüleri izleyince kendimden çok utandım…
Ertesi gün ilk işim banka şubesine uğramak oldu. Geç de olsa oradaki insanların acılarına küçük bir katkıda bulunabildiğim için kendimi çok mutlu hissettim
Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi en doğru olur?
A)Doğal Afet Haberleri, kitle iletişim araçları tarafından fazla üzerinde durulmamalıdır.
B)Yardım kampanyaları, sadece depremde zarar görenler için yapılmalıdır
C)Kitle İletişim Araçları, insanlar arasındaki etkileşimi sağladığından insanların birbirlerini anlamasını sağlar
D)Kitle İletişim Araçları, olayları gerçeğinden biraz abartarak insanların olaylara karşı ilgilerini artırmalıdır

12-İnsanlarla iletişim kurmayı sevmeyen veya beceremeyen bir kişi, aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşılaşmaz?
A)Psikolojik sorunlar yaşar
B)Beslenme sorunları yaşar
C)Dertlerine çözüm üretemez
D)Çevresindekilerle uyumsuzluk yaşar

13-Mihriban,7.Sınıf’a başlamış bir öğrencidir. Bu yıl biraz daha büyümüştür. Ama büyümesiyle birlikte anlayamadığı bazı sorunları da ortaya çıkmıştır. Kendini yalnız hissediyor ve sürekli ailesiyle tartışıyordu. Üstelik öğretmeni, kendisinin yaptığı basit bir hatasından dolayı uyarmıştı. Annesi de sürekli kendisine çocuk muamelesi yapıyordu. Sanki tüm dünya ona karşıydı. Ama Mihriban, herkesin kendisini anlamasını istiyordu.
Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi en doğru olur?
A)Ailesi, Mihriban’a olumsuz davranmaktadır
B)Mihriban’a tüm insanlar anlayış göstermemektedir
C)İnsanlar, gelişim dönemlerinde yaşadıkları değişime bağlı olarak ailesi ve çevresindekilerle bazen sağlıklı iletişim kuramayabilirler
D)Mihriban, derslerinde isteksiz olduğundan dolayı kendini yalnızlığa bırakmıştır

14-Selçuk,okulda en iyi rehberlik öğretmeni ile iletişim kurabilmektedir.Çünkü,…………..
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
A)Öğretmeni onu dikkatle dinlemektedir
B)Öğretmeni onun başarılarına değer vermektedir
C)Öğretmeni ona bol bol nasihat vermektedir
D)Öğretmeni ona sürekli masallar anlatmaktadır


15-Aşağıdaki davranışlardan hangisi, doğru bir iletişim şeklidir?
A)Recep’in sabah kalkar kalkmaz kimseye selam vermeye gerek duymaması
B)Filiz’in okulda çalışan görevlilere “HAYIRLI SABAHLAR” demesi
C)Öğretmenin bir şikâyet üzerine öğrenciyi sorgulamadan cezalandırması
D)Bir anne ve babanın çocuğunu dinler gibi davranması

16-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır. Buna göre;
I-Güler Yüzlü
II-Şaşkın
III-Kızgın
yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur?
A) Yalnız I B) II ve III C) I,II ve III D) Yalnız III

17-Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarınızla aranızda bir anlaşmazlık olduğunda, anlaşmazlığı çözmek için başvurulacak yöntemlerden biri değildir?
A)Arkadaşlarımızdan özür dilemek
B)Onlarla konuşarak sorunların çözümünü sağlamak
C)Arkadaşlarımıza haklı olduğumuzu ispatlamak
D)Onları dinleyerek, anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasını sağlamak

18-İletişimde ilk aşama, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Karşısındaki kişiyi konuşturmak
B)Kendimizi ve çevreyi tanıyıp anlamak
C)Konuşmalarımızı mimiklerimizle desteklemek
D)Kendi düşüncelerimizi karşımızdakine kabul ettirmek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.